ความปลอดภัยของฟาร์ม 31 ธันวาคม 2564

คมกริบและกลายเป็นอาวุธอันตรายอย่างง่ายดายในไม่กี่วินาที หากมีคนฟุ้งซ่านหรือไม่สนใจและเป็นความเสี่ยงที่สามารถระบุได้ง่ายและควรจัดการก่อนสำหรับอันตรายใดๆ อาจเกิดจากมัน

สถานที่ทำงานที่ดีจำเป็นต้องมีป้ายประชาสัมพันธ์จำนวนมาก โดยหนึ่งในนั้นต้องมีทิศทางที่ชัดเจนและมองเห็นได้รับจดทะเบียนบริษัท รวมถึงทางเข้าและทางออกของสถานที่ทำงานทั้งหมด ส่วนหนึ่งเพื่อให้มีเวิร์กโฟลว์ที่ดีของผู้คนทั่วทั้งสถานที่ แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยจากอัคคีภัยด้วย

คำว่า การดูแลทำความสะอาด, การโพสต์โดยแขก เมื่อนำไปใช้กับการทำฟาร์มและการทำการเกษตร มีความหมายบางอย่างเกี่ยวกับความหมายในอุตสาหกรรมการบริการ และในการบริการภายในประเทศและเชิงพาณิชย์โดยทั่วไป

การดูแลทำความสะอาดเป็นคำที่มักนิยมใช้กับทุกส่วนของการดำเนินการที่ได้รับการดูแลอย่างดี รักษาความสะอาด และปลอดภัย

ในฟาร์มหรือการประกอบกิจการทางการเกษตร มีหลายพื้นที่ ที่ต้องรักษาความสะอาดและปลอดภยั อย่างต่อเนื่อง ทั้งการดำเนินธุรกิจที่ดีด้วยตัวมันเอง แต่ยังเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัวที่เป็นเจ้าของหรือดำเนินกิจการ บริษัท.

ฟาร์มมักจะหมุนรอบเครื่องจักรกลการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นรถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวด รถเอนกประสงค์ ตลอดจนรถยนต์และรถบรรทุกหลายคัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ฟาร์มที่เกี่ยวข้อง อาจมีสารเคมีที่แตกต่างกัน เครื่องจักรที่แตกต่างกัน และเครื่องมือที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

การดูแลทำความสะอาดคือการรักษาพื้นที่ทั้งหมดเหล่านี้ให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และทำให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านใดด้านหนึ่งของงานนี้จะมีทัศนคติว่าพื้นที่เหล่านี้มีความสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการดูแลให้ปราศจากความเสี่ยงหรืออันตรายต่อบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง สมาชิกในครอบครัว หรือประชาชนที่อาจอยู่ในฟาร์มด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

พื้นที่ใดๆ ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือปศุสัตว์หรืออย่างอื่น จะต้องถูกกำหนดให้เป็นเขตเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และต้องมีระเบียบการในการดูแลทำความสะอาดที่เข้มงวดดังกล่าว เพื่อรักษาสวัสดิภาพของทุกคนที่ อาจอยู่ที่นั่นในโอกาสใด

แนวทางปฏิบัติในการดูแลทำความสะอาดรวมถึงความจำเป็นในการจัดเก็บที่เหมาะสม วิธีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เก็บไว้ในบริเวณนี้ และวิธีทำความสะอาดหรือจัดการข้อผิดพลาดหรือการหกหรือความเสียหายของเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซม

ในกรณีที่แนวทางปฏิบัติในการดูแลทำความสะอาดที่ดีไม่มีระเบียบปฏิบัติจะก่อให้เกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ การดูแลทำความสะอาดเป็นมาตรการป้องกันและเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติและการปฏิบัติ

การส่งเสริมให้ผู้คนรักษาพื้นที่ให้สะอาดเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของระเบียบวิธีดูแลทำความสะอาดที่ดีส่วนใหญ่ ซึ่งอาจรวมถึงการเก็บขยะอย่างไม่เป็นทางการหรือเศษขยะที่อาจอยู่รอบๆ ตัว ตลอดจนระเบียบการในการทำความสะอาดที่เป็นทางการยิ่งขึ้นกับบุคคลที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกพื้นที่จะได้รับการดูแลให้สะอาดเป็นประจำ

การจัดเก็บมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในระดับที่ใช้งานได้จริงและยังมีทัศนคติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดูแลทำความสะอาดที่ดีอีกด้วย สำนวนเก่า จิตใจที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้กับพื้นที่นี้เป็นอย่างมาก หากพื้นที่ดูไม่เป็นระเบียบ ก็มีแนวโน้มว่าจะมีแนวทางปฏิบัติหลายอย่างที่อาจถือว่าไม่ปลอดภัยหรือเลอะเทอะ ซึ่งท้ายที่สุดอาจนำไปสู่อันตรายและความเสี่ยงมากขึ้น

การดูแลทำความสะอาดเป็นหลักเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บ สุขภาพและความปลอดภัยกลายเป็นคำที่หลายคนเยาะเย้ยเล็กน้อย หรือคิดว่ามันเป็นเพียงข้ออ้างที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง มันค่อนข้างตรงกันข้าม เป็นการทำความเข้าใจธรรมชาติของความเสี่ยงเพื่อประเมินการยอมรับความเสี่ยง และใช้มาตรการป้องกันที่อาจจำเป็น